Word Search MakerWord Search Maker: http://www.wordsearchmaker.net

Word Search Maker - narzędzie do tworzenia zadań na wyszukiwanie wyrazów. Można stworzyć własne wyszukiwarki słów i, za pomocą kodu umieścić je na swojej własnej witrynie lub blogu.


Poszukaj nazwy kilku europejskich miast.

1) Po znalezieniu właściwego słowa, kliknij na pierwszą i ostatnią literę wyrazu.

2) Zaznaczone słowo miga na czerwono, jeśli odpowiedź jest błędna.

3) Jeśli znalazłeś poprawnie słowo, zacznie migać na zielono, a słowo zostanie wykreślone.

4) Kontynuuj, aż wszystkie słowa zostaną znalezione.

To naprawdę proste. Miłej zabawy.


Make Your Own Word Search


A teraz odszukaj wymienione poniżej zwierzęta.
Make Your Own Word Search  
Źródło własne