Glitter Photo

Glitter Photo: http://www.glitterphoto.net/

Dodaj błyszczący tekst i kilka animowanych efektów do zdjęć a powstaną całkiem nowe fotografie.

Po przesłaniu możesz zmienić rozmiar lub przyciąć zdjęcie i dodać błyszczące efekty. Można ozdobić je efektownymi ramkami, animacjami, błyszczącymi napisami, brokatem, umieścić na atrakcyjnym tle.  Zdjecia będą automatycznie zmniejszane do 800x600.

1. Załaduj zdjęcie z komputera (upload your photo, a następnie upload).
2. Dodaj wybrany efekt i zatwierdź przyciskiem Apply.
3. Po wygenerowaniu efektu przez program możemy zapisać zmodyfikowane zdjęcie prawym przyciskiem myszy Zapisz grafikę jako.

Przykłady