PreziPrezi: http://prezi.com

Prezi
jest nowoczesnym edytorem atrakcyjnych prezentacji multimedialnych online.

Prezi wykorzystuje efekt zoom, który umożliwia użytkownikom powiększanie i pomniejszanie ich prezentacji oraz wyświetlanie i poruszanie się pomiędzy poszczególnymi jego elementami po osiach w przestrzeni umownie oznaczanej jako 2.5D.

Krótka instrukcja:Przykłady: