ImageBot

ImageBot: http://flamingtext.com/imagebot/

Edytor graficzny online. Umożliwia tworzenie ciekawych kompozycji graficznych, banerów i reklam. Oferuje pracę na warstwach, kilka filtrów, dodawanie symboli, tekstu i obrazków z bogatej bazy obejmującej różne dziedziny tematyczne.

Nie trzeba się logować. Pracę zaczynamy na stronie głównej przyciskiem Start here, skąd program przekierowuje nas do części roboczej z narzędziami.Przykłady prac