Clipping Magic

Clipping Magic: https://clippingmagic.com/

Usuwanie tła z obrazka w trzech krokach


1. Prześlij swoje zdjęcie do programu.


2. Na czerwono zaznacz pole do usunięcia, a na zielono część, którą chcesz wyciąć. 


3. Zapisz końcowy efekt.Automatyczne usuwanie tła

Background Burner: https://www.bonanza.com/background_burner

Przykład

Oryginalne zdjęcie


Usunięte tło


Wstawione nowe tło