Make Beliefs Comix


Make Beliefs Comixhttps://www.makebeliefscomix.com/

Make Beliefs Comix to proste w obsłudze narzędzie online, które oferuje możliwość tworzenia własnych komiksów paskowych. 


Do wyboru mamy wiele postaci – każda ujęta w różnych pozach i wyrażająca różne emocje. Uzupełniają je tła, obiekty, dymki potrzebne do tworzenia obrazkowych opowieści. 


Tworzenie komiksu zaczynamy przyciskiem CREATE YOUR COMIX. Aby przenieść obiekt do okienka komiksowego, należy na niego kliknąć. Obiekty można powiększać, zmniejszać i przemieszczać w obrębie jednego okienka. Po zakończeniu pracy można ją pobrać, wydrukować lub udostępnić za pośrednictwem serwisów społecznościowych.


Przykład: