Gickr

Gickr: http://gickr.com/

Darmowy serwis, który umożliwia szybkie tworzenie animowanych gifów online. Wystarczy przesłać zdjęcia lub pobrać je z konta Flickr. Można tworzyć zabawne pokazy slajdów, animowane bajki, widokówki, kartki świąteczne, banery, itp.

1. Dodajemy zdjęcia (Wybierz plik). Maksymalnie 10 zdjęć.
2. Określamy wielkość animacji (Size) i prędkość (Speed).
3. Na koniec klikamy Continue i czekamy na załadowanie zdjęć.
4. Animację zapisujemy kliknięciem Download to your computer.


Przykłady: