SlideSix

SlideSix: http://slidesix.com

Slidesix jest miejscem udostępniania i wymiany prezentacji. Wystarczy przesłać, dodać multimedia i udostępnić!
Slidesix pozwala użytkownikom na przesyłanie swoich prezentacji i udostępnianie ich we wszystkich przeglądarkach internetowych.

Przykłady - prezentacje uczniów