Fotobabble

Fotobabble     http://www.fotobabble.com/

Fotobabble jest prostą aplikacją umożliwiającą dodanie do dowolnego zdjęcia komentarza głosowego. Po założeniu konta przesyłamy zdjęcie,  dodajemy opis, a następnie nagrywamy słowny komentarz – do 60 sekund.

Jak to zrobić?

Po założeniu konta i zalogowaniu zaczynamy dodawanie głosowego komentarza do zdjęcia. Klikamy przycisk Create A Fotobabble w górnym pasku.


Wybieramy zdjęcie z komputera (można też ściągnąć z Facebooka lub internetu) do przygotowania nagrania i klikamy przycisk Create.


Pojawia się okno edycji - możemy nagrać komentarz (Record), nadać tytuł (Give your Fotobabble a Title) i wybrać tło naszego zdjęcia (Choose Theme).

Po zakończenu pracy zapisujemy ją przyciskiem Save.

Po prawej stronie ekranu znajdują się różne opcje pobierania pracy. Jest wśród nich także kod Embed, który należy skopiować, aby umieścić nasz mówiący obrazek na blogu lub stronie internetowej.

Przykład