Quiz.biz

Quiz.biz: http://www.quiz.biz/

Platforma umożliwiająca tworzenie i umieszczanie na swoich witrynach ciekawych quizów. Program nie generuje polskich znaków.


  • Klikamy przycisk Create a Quiz. 
  • Wpisujemy tytuł 
  • Możemy opatrzyć quiz zdjęciam. Ściągamy je klikając na niebieski kwadrat
  • Zaznaczamy opcję: ze zdjęciami (with pictures) lub bez zdjęć (without pictures).
  • Krótko opisujemy
  • Zapisujemy ustawienia Save these settings


Wpisujemy koleje pytania quizu. Dodajemy trzy odpowiedzi. Poprawną odpowiedź zaznaczamy kropką. Do każdego pytania możemy dodać ilustrujące je zdjęcie. Na koniec klikamy Save and continue.

W ostatnim oknie modyfikujemy wygląd i pobieramy kod Embed.

Przykłady:Powered by Quiz.biz

Powered by Quiz.biz