Slideroll

Slideroll: http://www.slideroll.comTworzenie pokazu slajdów. Wystarczy przesyłać swoje zdjęcia i tworzyć ruchome pokazy slajdów, które można publikować w sieci i przesłać e-mail do znajomych.