Prezentacje

Znajdziecie tutaj opisy programów do tworzenia, współtworzenia i udostępniania w Internecie prezentacji i pokazów multimedialnych.

  • SlideServeSlideShare SlideSnack to popularne platformy do udostępniania gotowych prezentacji PowerPoint i innych dokumentów. Można je potem umieszczać i przeglądać bezpośrednio na blogach i stronach internetowych:  
  • Niektóre prezentacje zachowują animacje i aktywne linki, np: SlideBoom,  AuthorSTREAM, PowerShow  • Ciekwe programy do tworzenia online prezentacji multimedialnych i pokazów:
    Google Slides Haiku Deck
  • Aplikacje Slides i Visme oferują możliwość osadzania w tworzonej prezentacji gotowych plików audio i wideo za pomocą kodu źródłowego
  • PowToon pozwala na tworzenie atrakcyjnych, animowanych prezentacji oraz w stylu kreskówek.
  • Nowoczesne, dynamiczne prezentacje powstaną dzięki programom Emaze i Prezi.
  • Prezentacje z komentarzem Vcasmo